wp15a71df7.png
home       opleidingen       offerte      inschrijven       nieuws       contact
wp2ae51e85.png
faq          erkenningen          disclaimer          copyright 1990-2019
wp6dd77594.png
wp61fb438e.png
wp342ffa61_0f.jpg
wpc27707a2.png
wpd9e30aa7.png
wp6b64b521.png
wp30c03d42.png
wp30c03d42.png
wp30c03d42.png
wpe47a2952.png
wp6dd77594.png
wpc7383f23.png
37052 Herhaling Vakman VKM BRL9101
Aantal dagdelen (dagen)?
    2 dagdelen (1 dag).

Maximumaantal?
    14 deelnemers.

Geldigheid certificaat?
    Geslaagde deelnemer ontvangt:
    Een BRL9101-certificaat (geldigheidsduur van 3 jaar).

Inhoud?
    Opbouw en gebruik van de Arbo-, de Wegen(Verkeers)Wet,
    ontwerprichtlijnen, het RVV, het BABW, CROW en de BRL.
wp5533b116.gif
wp3f6a026a_0f.jpg
stap
terug
wp5533b116.gif
wpa61dce16_0f.jpg
open
inschrijving
wp5533b116.gif
wp05353f52.png
in
company
wp5533b116.gif
wp0c9e4c8e_0f.jpg
overzicht
opleidingen
wp5533b116.gif
wpf6f9b9c7_0f.jpg
voor-
waarden