wp15a71df7.png
home       opleidingen       offerte      inschrijven       nieuws       contact
wp2ae51e85.png
faq          erkenningen          disclaimer          copyright 1990-2018
wp6dd77594.png
wp61fb438e.png
wp342ffa61_0f.jpg
wpc27707a2.png
wpd9e30aa7.png
wp6b64b521.png
wp30c03d42.png
wp30c03d42.png
wp30c03d42.png
wpe47a2952.png
wp6dd77594.png
wpc7383f23.png
Medewerker VKM BRL9101 Specifiek

Een examenlocatie die voldoet aan de door Infrakwaliteit genoemde voorwaarden, zoals:

Per deelnemer een tafel en stoel met een tussenafstand van minimaal 1,5 meter (+ een aparte tafel en stoel voor de surveillant).

De examenlocatie moet voldoende verwarmd en verlicht zijn.

De examenlocatie moet zodanig zijn ingedeeld dat deze in zijn geheel goed kan worden overzien door de surveillant.

Invloeden van buiten de examenlocatie mogen geen belemmering vormen voor het examen.
wp5533b116.gif
wp0c9e4c8e_0f.jpg
overzicht
opleidingen
wp5533b116.gif
wpa61dce16_0f.jpg
open
inschrijving
wp5533b116.gif
wp05353f52.png
in
company
wp5533b116.gif
wp3f6a026a_0f.jpg
stap
terug