53052 – Herhaling


Toe aan hercertificering, volg dan deze opleiding

Doel van de opleiding

De deelnemers worden door het volgen van deze opleiding in staat gesteld veilig de hoogwerker te bedienen.  Doordat opleiding plaatsvindt op het bedrijfsterrein van de opdrachtgever is de bediener bekend met de hoogwerker die bij de werkzaamheden toegepast wordt.

In deze opleiding wordt uitgelegd hoe om te gaan met de (eigen) veiligheid tijdens het werken met de hoogwerker.

Inhoud

De inhoud van de opleiding is afgestemd op de hoogwerker die voorkomt op de locatie.

De ontwikkelde modules bestaan in hoofdlijnen uit de volgende onderwerpen:

  • De soorten hefsystemen van hoogwerkers.
  • Indeling naar stationair, mobiel of op voertuig.
  • Keuze van de in te zetten soort hoogwerker.
  • De controle van het voertuig.
  • De specifieke voorschriften en noodzakelijke documenten.
  • Een praktijkdeel waarin de bovenstaande theoretische onderdelen terugkomen en geoefend worden.