55013 – Basisopleiding


De opleiding is bestemd voor deelnemers die reeds werkzaamheden uitvoeren met een (autolaad)kraan maar hier nog geen opleiding in hebben gehad.

In deze opleiding wordt uitgelegd hoe om te gaan met de (eigen) veiligheid tijdens het werken met de (autolaad)kraan.

De opleiding Hijsveilig – Autolaadkraan is bedoeld voor gebruikers van (autolaad)kranen tot 10 tm en voor (autolaad)kranen van meer dan 10 tm die alleen gebruikt worden voor het laden en lossen (direct naast het voertuig).

Wordt de (autolaad)kraan gebruikt om te hijsen (het plaatsen van de eigen lading op een opstelplaats waarbij er over obstakels getild moet worden, het plaatsen van de lading vanaf de auto op een verdiepingsvloer of het plaatsen van de lading direct in het werk, zoals een lichtmast naast de auto direct rechtop in de grond zetten), dient de gebruiker in het bezit te zijn van een TCVT-certificaat (hijsbewijs, deskundigheidsbewijs of certificaat vakbekwaamheid).

TCVT

TCVT-RA

 

Doel van de opleiding

De deelnemers worden door het volgen van deze opleiding in staat gesteld veilig de (autolaad)kraan te bedienen. Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de regelgeving Arbeidsmiddelen. Doordat opleiding plaatsvindt op het bedrijfsterrein van de opdrachtgever is de bediener bekend met de (autolaad)kraan die bij de werkzaamheden toegepast wordt.

Inhoud

De inhoud van de opleiding is afgestemd op de (autolaad)kraan die voorkomt op de locatie.

  • De ontwikkelde modules bestaan in hoofdlijnen uit de volgende onderwerpen:
  • De soorten hijskranen en hijsmiddelen.
  • De controle van het materieel.
  • De specifieke voorschriften en noodzakelijke documenten.
  • Een praktijkdeel waarin de bovenstaande theoretische onderdelen terugkomen en geoefend worden.

 

De deelnemer(s) dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs C.

 

Voor deelnemers die al ervaring hebben met het bedienen van een (autolaad)kraan, dient gekozen te worden voor de opleiding met ervaring (zie 55002), inclusief het examen.