37004 – Basisopleiding


Tweedaagse basisopleiding voor Vakman Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Klik hier voor de planning en kosten van open inschrijving
Vraag hier uw offerte aan voor een in-company opleiding

Doel en inhoud van de opleiding

De deelnemers worden door het volgen van deze opleiding in staat gesteld diverse voorkomende situaties te beoordelen op veiligheid. Met behulp van de Arbowet, de Wegen(Verkeers)Wet, de RAW, het RVV, het BABW en de CROW-publicaties wordt geleerd vast te kunnen stellen welk afzetfiguur toegepast moet worden.

Tevens wordt de deelnemer geschoold in het beoordelen van de extra maatregelen of middelen die nodig zijn voor de bedoelde werkzaamheden met de voorgeschreven duur.

 

Vakman Verkeersmaatregelen BRL9101            (opleidingsduur 2 dagen)

  • De opleiding is bestemd voor deelnemers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van het toepassen, aanbrengen, instandhouden, verwijderen en inspecteren van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes, in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van een verkeersmanager.
  • Zelfstandig werkend.
  • Aansturing van de Medewerker Verkeersmaatregelen.
  • Communiceert met de opdrachtgever en/of omstanders.

Eindtest: 30 meerkeuze vragen (voldoende resultaat bij 80%) + 5 open vragen over het toepassen van CROW publicaties 96a en 96b (voldoende resultaat bij 70%).
Certificaat: Certificaat van vakbekwaamheid (InfraKwaliteit) – 3 jaar geldig
Registratie: Registratie in het persoonsregister van Infra Kwaliteit

Kijk voor het juiste opleidingsniveau op het overzicht van de BRL 9101 persoonscertificaten

Klik hier voor het maken van het proefexamen BRL9101 Vakman VKM