Wie zijn wij


Wie zijn wij

Rovae maakt gebruik van een team van allround instructeurs, uitgebreid met vakspecialisten.

Het team wordt vanuit kantoor ondersteund door Stefan (bedrijfsleider), Fernanda (boekhouding) en Sandra (opleidingenondersteuning).

Geschiedenis

Rovae is in 1990 ontstaan vanuit de behoefte bij wegbeheerders aan specialisten op het gebied van Veilig werken langs de wegen en de BRL 9101.

Na enkele jaren ontstond de behoefte bij diverse klanten aan Rovae als totaal-leverancier. Om hieraan te voldoen werd het aantal instructeurs en het aanbod opleidingen uitgebreid. Onder andere de opleidingen BHV/EHBO en VCA werden opgezet.

Als in 2002 de regeling Verkeersregelaars van kracht wordt, is Rovae dé onafhankelijke aanbieder van deze opleidingen. De jaren daarna werd een verdere ontwikkeling van het aantal opleidingen ingezet, waarbij onder andere de opleiding Gladheidbestrijding-Winterdienst aan het aanbod is toegevoegd.

Logo

Het logo geeft weer waar Rovae zijn oorsprong vindt, bestaande uit een solide basis, de Veilig werken langs de weg/BRL 9101, waar wij sinds 1990 onafgebroken marktleider zijn.

Daarnaast de drie pijlers waar Rovae de afgelopen jaren een sterke speler in de markt is gebleken, BHV-blauw, VCA-rood en de grootste pijler Verkeersregelaar-oranje.

De kracht van Rovae is dat wij deze opleidingen kunnen mixen tot één geheel (de cirkel).

MvO

Wij zijn als organisatie voortdurend bezig om te komen tot een afvalstromen- en CO2-reductie. Zo rijden onze vaste docenten in auto’s met Bluemotion-techniek en Mild Hybrid voertuigen, worden docenten zo mogelijk naar regio ingezet en zijn diverse energiebesparende aanpassingen aan het bedrijfspand doorgevoerd. Zo werken wij mee aan een toekomst voor de volgende generaties.

Diverse medewerkers vormen het Rovae-cyclingteam, dat opgezet is ter bevordering van de gezonde leefstijl. Daarnaast sponsort het Rovae-cyclingteam diverse goede doelen.