VCA


Uitleg over de opleidingsniveau’s Basis-VCA en VOL-VCA

U moet een B-VCA-diploma hebben als u risicovol werk doet of in een risicovolle omgeving werkt. Bent u operationeel leidinggevende? Dan moet u geen B-VCA, maar VOL-VCA hebben. 

 

B-VCA     (opleidingsduur 1  dag of 2 dagen)

Als u voor een aannemer aan de slag gaat, moet u meestal een B-VCA-diploma hebben. Met het B-VCA-diploma laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu. Deze basiskennis vergroot zowel uw eigen veiligheid als die van de mensen met wie u werkt. U kent de wet- en regelgeving, kunt gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe u deze kunt voorkomen. Kortom: met B-VCA laat u zien dat u weet wat er van u verwacht wordt.

Dienen tijdelijke medewerkers / stagiairs ook een B-VCA-diploma te behalen?

Alle medewerkers die minimaal drie maanden in dienst zijn en risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving uitvoeren, moeten een B-VCA-diploma halen. Dit geldt ook voor tijdelijke medewerkers en stagiairs. Er is geen minimum leeftijd om B-VCA te behalen.

VOL-VCA     (opleidingsduur 1  dag of 2 dagen)

Bent u operationeel leidinggevende bij een aannemer? Of bent u een zzp’er die als onderaannemer werkt? Dan moet u een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben.

Met het VOL-VCA-diploma laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu en dat u deze kennis kunt toepassen. Zo vergroot u zowel uw eigen veiligheid als die van de mensen aan wie u leidinggeeft. U kent de wet- en regelgeving, kunt gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe u deze kunt voorkomen. Ook bent u een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en medewerkers. 

Moet ik als ZZP'er B-VCA of VOL-VCA hebben?

Werkt u als tijdelijke medewerker (volgens een inspanningsverplichting) en wordt u niet als operationeel leidinggevende ingezet? Dan kunt u het beste een B-VCA-opleiding volgen. Werkt u als tijdelijke medewerker (volgens een inspanningsverplichting) en wordt u als operationeel leidinggevende ingezet? Of werkt u als onderaannemer (volgens een resultaatverplichting)? Dan kunt u het beste een VOL-VCA-opleiding volgen.

Dispensatie voor diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register

Update 4 juni: Vandaag heeft VCA Infra besloten de dispensatieregeling voor diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register te beperken tot diplomahouders van wie het diploma tussen 13 maart en 1 juli 2020 verloopt.

  1. Diplomahouders van wie het diploma tussen 13 maart en 1 juli 2020 verloopt, krijgen voorlopig dispensatie tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.
  2. Medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de situatie rond het coronavirus niet konden doen, krijgen dispensatie tot 1 juli 2020. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten deze medewerkers dan wel door een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) laten begeleiden tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.
  3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling.
  4. Er zijn inmiddels weer voldoende mogelijkheden om examen te doen. Om te  voorkomen dat er een piek in de examenaanvragen ontstaat, vragen we mensen hun examen op tijd in te plannen.

Zie voor de vragen en antwoorden met betrekking tot Corona de volgende pagina:

https://www.vca.nl/index.php?cID=295

Klik hier voor het maken van de VCA proefexamens