VCA


Uitleg over de opleidingsniveau’s Basis-VCA en VOL-VCA

U moet een B-VCA-diploma hebben als u risicovol werk doet of in een risicovolle omgeving werkt. Bent u operationeel leidinggevende? Dan moet u geen B-VCA, maar VOL-VCA hebben. 

 

B-VCA     (opleidingsduur 1  dag of 2 dagen)

Als u voor een aannemer aan de slag gaat, moet u meestal een B-VCA-diploma hebben. Met het B-VCA-diploma laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu. Deze basiskennis vergroot zowel uw eigen veiligheid als die van de mensen met wie u werkt. U kent de wet- en regelgeving, kunt gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe u deze kunt voorkomen. Kortom: met B-VCA laat u zien dat u weet wat er van u verwacht wordt.

Dienen tijdelijke medewerkers / stagiairs ook een B-VCA-diploma te behalen?

Alle medewerkers die minimaal drie maanden in dienst zijn en risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving uitvoeren, moeten een B-VCA-diploma halen. Dit geldt ook voor tijdelijke medewerkers en stagiairs. Er is geen minimum leeftijd om B-VCA te behalen.

VOL-VCA     (opleidingsduur 1  dag of 2 dagen)

Bent u operationeel leidinggevende bij een aannemer? Of bent u een zzp’er die als onderaannemer werkt? Dan moet u een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben.

Met het VOL-VCA-diploma laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu en dat u deze kennis kunt toepassen. Zo vergroot u zowel uw eigen veiligheid als die van de mensen aan wie u leidinggeeft. U kent de wet- en regelgeving, kunt gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe u deze kunt voorkomen. Ook bent u een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en medewerkers. 

Moet ik als ZZP'er B-VCA of VOL-VCA hebben?

Werkt u als tijdelijke medewerker (volgens een inspanningsverplichting) en wordt u niet als operationeel leidinggevende ingezet? Dan kunt u het beste een B-VCA-opleiding volgen. Werkt u als tijdelijke medewerker (volgens een inspanningsverplichting) en wordt u als operationeel leidinggevende ingezet? Of werkt u als onderaannemer (volgens een resultaatverplichting)? Dan kunt u het beste een VOL-VCA-opleiding volgen.

Dispensatie voor diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register

Het kabinet heeft op 23 maart 2020 aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Eén van die maatregelen is dat alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni 2020. Door het verbod op groepsbijeenkomsten is er geen VCA-examinering mogelijk tot minimaal 1 juni 2020.

  1. Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van bijeenkomsten, sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt. Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot 1 juni 2020. Dit betekent dat de dispensatie voorlopig geldt tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.
  2. Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.
  3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.
  4. Als de overheid besluit haar maatregelen op het gebied van bijeenkomsten, sociale onthouding en fysiek afstand houden te verlengen, verschuift de einddatum van de dispensatieregeling mee. Bijvoorbeeld: de overheid besluit haar maatregelen te verlengen tot 1 juli. De dispensatieregeling geldt dan tot 1 oktober.
  5. We vragen kandidaten hun examen vanaf 1 juni 2020 op tijd in te plannen, ook zolang het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. Mocht het examen tegen die tijd niet kunnen doorgaan, dan kan altijd weer een nieuwe datum worden gezocht. Zo willen we voorkomen dat er straks, als de coronacrisis voorbij is, een piek in de examenaanvragen ontstaat.

Klik hier voor het maken van de VCA proefexamens