Veilig werken op niet-autosnelwegen


33002 – Basisopleiding CROW 96b

De opleiding is bestemd voor deelnemers die werken op en langs wegen binnen en buiten de bebouwde kom (niet-autosnelwegen).

33052 – Herhaling met CROW 96b

Herhalingsopleiding voor deelnemers die in het verleden de opleiding Veilig werken langs de weg gevolgd hebben. *niet langer dan 5 jaar verlopen*