CBR code 95


Code 95 nascholingsregeling en erkenning

Om beroepschauffeur te blijven, geldt de verplichting om iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Wordt niet voldaan aan de nascholingsplicht, verloopt zijn code 95 en mag de chauffeur niet meer beroepsmatig rijden, totdat is voldaan aan onderstaande voorwaarden.

De nascholing moet bestaan uit opleidingen die door CBR gecertificeerd zijn. Iedere chauffeur kan zelf een keuze maken uit de door CBR gecertificeerde nascholingsopleidingen. Wel geldt de voorwaarde dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijkopleiding moet volgen.

Code 95 -Nascholingsuren (behouden vakbekwaamheid code 95 beroepschauffeurs)

Het CBR heeft voor de nascholing onze volgende opleidingen gecertificeerd: