CBR code 95


Code 95 nascholingsregeling en erkenning

Om beroepschauffeur te blijven, geldt de verplichting om iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Wordt niet voldaan aan de nascholingsplicht, verloopt zijn code 95 en mag de chauffeur niet meer beroepsmatig rijden, totdat is voldaan aan onderstaande voorwaarden.

De nascholing moet bestaan uit opleidingen die door CBR gecertificeerd zijn. Iedere chauffeur kan zelf een keuze maken uit de door CBR gecertificeerde nascholingsopleidingen. Wel geldt de voorwaarde dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijkopleiding moet volgen. Het is mogelijk om 1 opleiding te herhalen binnen deze 35 uur.

Vijf jaar voor het verlopen van uw code 95 kunt u beginnen met het volgen van nascholingscursussen.

Code 95 -Nascholingsuren (behouden vakbekwaamheid code 95 beroepschauffeurs)

Het CBR heeft voor de nascholing onze volgende opleidingen gecertificeerd:

Belangrijk! Nascholingscursus registreren

De uren van de gevolgde nascholingscursussen tellen alleen mee bij deze gecertificeerde opleidingen.
Én als de gevolgde uren door ons bij het CBR geregistreerd zijn.

Laat ons dus op tijd (vooraf!) weten dat u de cursus wilt laten meetellen voor uw nascholingsuren. Wij melden melden u dan aan bij het CBR en houden bij of u tijdens de hele opleiding aanwezig bent geweest.

Op de dag van de nascholingscursus gelden de volgende aandachtspunten:

  • Neem uw identiteitsbewijs mee.
  • Zorg ervoor dat u op tijd bent. Als u te laat bent, telt de cursusdag niet mee voor de nascholing.
  • Teken aan het begin én aan het einde van de cursusdag de presentielijst.

Meer nascholing gevolgd dan nodig

Als u meer nascholingsuren heeft gevolgd dan de verplichte 35 uur, vervallen deze extra uren. U kunt deze extra uren niet opsparen voor een volgende nascholingsperiode.