BHV levensreddend


62002 – Levensreddend

Ééndaagse basisopleiding voor onderdeel BHV LEH

62001 – Levensreddend zelfstudie

Dagdeel BHV LEH voor kleine groep

62052 – Levensreddend herhaling

Toe aan hercertificering van de BHV onderdeel LEH, kies dan deze ééndaagse opleiding.