Inhoud opleiding BRL9101


Tijdelijke Verkeersmaatregelen (TVM) BRL9101

In deze opleiding krijgt u informatie over het aanbrengen, in stand houden, verwijderen en inspecteren van verkeersmaatregelen. Het gaat om uitvoeren en beoordelen van de verkeerssituatie.

Voor wie ?

Wanneer de opdrachtgever/wegbeheerder een BRL9101-persoonscertificaat vereist, kan gekozen worden voor de Medewerker TVM BRL9101 tenzij expliciet het niveau Vakman TVM BRL9101 wordt aangegeven in opdracht/bestek.

Plaatst of controleert u in opdracht van een BRL9101 gecertificeerd bedrijf zelfstandig verkeersmaatregelen dan kiest u voor de 2-daagse opleiding Vakman TVM BRL9101.
Bent u nieuw in het werkveld of heeft u moeite met begrijpend lezen dan kiest u voor de 3-daagse opleiding.

Plaatst u in opdracht van een BRL9101 gecertificeerd bedrijf niet zelfstandig verkeersmaatregelen dan kiest u voor de 1-daagse opleiding Medewerker TVM BRL9101.
Bent u nieuw in het werkveld of heeft u moeite met begrijpend lezen dan kiest u voor de 2-daagse opleiding.

De opleiding 2-daagse opleiding Specialist TVM BRL9101 is bestemd voor deelnemers die in opdracht van een BRL9101 gecertificeerd bedrijf werkzaamheden coördineren in het kader van het ontwerpen en beheren, toepassen, aanbrengen, in standhouden, verwijderen en controleren van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes.

Alle bij de uitvoering van het werk ingezette personen op locatie moeten in het bezit zijn van een geldig certificaat medewerker VKM en/of vakman VKM, uitgezonderd die werknemers van de certificaathouder die minder dan 3 maanden in dienst zijn.

 

Code 95 nascholing

Onze BRL9101 opleidingen Medewerker en Vakman zijn door het CBR erkend als nascholingsopleiding voor beroepschauffeurs. Wilt u deze opleiding mee laten tellen voor Code95 geef dit dan aan bij inschrijving.

 

Examen

Onze BRL9101 examens worden afgetoetst volgens de norm door Stichting Infra Kwaliteit.

De deelnemer ontvangt bij een positief examenresultaat een digitaal BRL9101 certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar. Een certificaatpasje kan bij inschrijving extra aangevraagd worden.

 

Open inschrijving

De open inschrijving is er voor een ieder die de opleiding wil volgen.
Heeft u losse aanmeldingen of bent u ZZP’er klik dan hier voor de beschikbare opleidingen.
Voor inschrijven, de beschikbare data en regio’s klikt u op de inschrijvingen.

Wilt u meerdere personen aanmelden of een opleiding in company neemt u dan contact op met opleidingsadviseur Stefan. Telefonisch via 0113-212607 of per mail opleidingen@rovae.nl

 

Informatie

Voor meer informatie wat betreft de opleidingen, planning, kosten of overige vragen kunt u contact opnemen met opleidingsadviseur Stefan. Telefonisch via 0113-212607 of per mail opleidingen@rovae.nl