BRL9101


Van de verschillende functies zoals die beschreven worden in de BRL 9101 wordt verwacht dat de werknemer een specifieke opleiding heeft gevolgd. Daarbij is een onderverdeling gemaakt tussen medewerker, vakman en verkeersmanager.

Uitleg over de opleidingsniveau’s vanuit de BRL9101

Verschil tussen Medewerker, Vakman en Verkeersmanager verkeersmaatregelen BRL9101:

Medewerker Verkeersmaatregelen BRL9101      (opleidingsduur 1 dag)

 • De opleiding is bestemd voor deelnemers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van het aanbrengen, instandhouden, verwijderen en inspecteren van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes worden uitgevoerd door een medewerker verkeersmaatregelen, onder de verantwoordelijkheid van een vakman verkeersmaatregelen.
 • Niet zelfstandig werkend.
 • Communiceert passief met de opdrachtgever en/of omstanders.

Eindtest: 30 meerkeuze vragen (voldoende resultaat bij 80%).
Certificaat: Certificaat van vakbekwaamheid (InfraKwaliteit) – 3 jaar geldig

Vakman Verkeersmaatregelen BRL9101            (opleidingsduur 2 dagen)

 • De opleiding is bestemd voor deelnemers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van het toepassen, aanbrengen, instandhouden, verwijderen en inspecteren van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes, in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van een verkeersmanager.
 • Zelfstandig werkend.
 • Aansturing van de Medewerker Verkeersmaatregelen.
 • Communiceert met de opdrachtgever en/of omstanders.

Eindtest: 30 meerkeuze vragen (voldoende resultaat bij 80%) + 5 open vragen over het toepassen van CROW publicaties 96a en 96b (voldoende resultaat bij 70%).
Certificaat: Certificaat van vakbekwaamheid (InfraKwaliteit) – 3 jaar geldig

Verkeersmanager Verkeersmaatregelen BRL9101    (opleidingsduur 2 dagen)
Verkeersmanager in bezit van Vakman diploma (opleidingsduur 1 dag)

 • De opleiding is bestemd voor deelnemers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en ontwerpen van verkeersplannen.
 • Daarnaast zijn zij opdrachtgevend/controlerend/inspecterend qua opstelling en uitvoering.
 • De verkeersmanager werkt voornamelijk vanuit kantoor en opereert onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de (afdelings)directie.
 • Zij zijn verantwoordelijk voor de aansturing en toezicht van de vakman.
 • Communiceert actief met de opdrachtgever en/of groepen van omstanders

Eindtest: 10 meerkeuze vragen (voldoende resultaat bij 80%) + 5 open vragen (voldoende resultaat bij 70%).
Certificaat: Certificaat van vakbekwaamheid (InfraKwaliteit) – 3 jaar geldig

Let wel: wanneer een Verkeersmanager ook op locatie aanwezig is (niet zijnde inspectie vanuit het voertuig), volstaat niet alleen Verkeersmanager, maar zal hij/zij ook Medewerker- of Vakman-certificaat moeten kunnen overleggen.

Geldigheid certificaten

Oude Basiskennis Verkeersmaatregelen certificaten uitgegeven vóór 1-1-2018 zijn 5 jaar geldig

Vanaf 1-1-2018 geeft Infra Kwaliteit de certificaten af, deze hebben een geldigheid van 3 jaar

De geldigheid van de certificaten is hier te controleren:

Register InfraKwaliteit