TVM – BRL 9101


Klik hier voor de wijzigingen vanaf 2021.

Van de verschillende functies zoals die beschreven worden in de BRL 9101 wordt verwacht dat de werknemer een specifieke opleiding heeft gevolgd.

De certificaathouder die verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen uitvoert, moet een organisatiestructuur hebben waarbinnen de volgende functies zijn ondergebracht (meerdere functie kunnen binnen één persoon vertegenwoordigd zijn):

 • Medewerker Tijdelijke VerkeersMaatregelen (TVM)
 • Vakman Tijdelijke VerkeersMaatregelen (TVM);
 • Specialist Tijdelijke VerkeersMaatregelen (TVM);
 • Verkeersregelaar Tijdelijke VerkeersMaatregelen (TVM).

Uitleg over de opleidingsniveau’s vanuit de BRL 9101

Verschil tussen Medewerker, Vakman en Specialist tijdelijke verkeersmaatregelen BRL 9101:

Medewerker Tijdelijke Verkeersmaatregelen BRL 9101      (opleidingsduur 1 dag)

 • De opleiding is bestemd voor deelnemers die werkzaamheden in het kader van het toepassen, aanbrengen, in standhouden, verwijderen en controleren van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes uitvoeren onder de verantwoordelijkheid van een vakman VM.
 • Niet zelfstandig werkend.
 • Communiceert passief met de opdrachtgever en/of omstanders.

Eindtest: 30 meerkeuze vragen (voldoende resultaat bij 70%).
Certificaat: Certificaat van vakbekwaamheid (InfraKwaliteit) – 3 jaar geldig

Vakman Tijdelijke Verkeersmaatregelen BRL 9101            (opleidingsduur 2 dagen)

 • De opleiding is bestemd voor deelnemers die zelfstandig werkzaamheden uitvoeren in het kader van het toepassen, aanbrengen, in standhouden, verwijderen en controleren van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes onder de
  verantwoordelijkheid van de certificaathouder.
 • Zelfstandig werkend.
 • Aansturing van de Medewerker.
 • Communiceert met de opdrachtgever en/of omstanders.

Eindtest: 35 meerkeuze vragen + 5 open vragen over het toepassen van CROW publicaties 96a en 96b (voldoende resultaat bij 70%).
Certificaat: Certificaat van vakbekwaamheid (InfraKwaliteit) – 3 jaar geldig

Specialist Tijdelijke Verkeersmaatregelen BRL 9101    (opleidingsduur 2 dagen)
Specialist in bezit van Vakman certificaat   (opleidingsduur 1 dag)

 • De opleiding is bestemd voor deelnemers die werkzaamheden (coördineren) in het kader van het ontwerpen en beheren, toepassen, aanbrengen, in standhouden, verwijderen en controleren van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes.
 • Daarnaast zijn zij opdrachtgevend/controlerend/inspecterend qua opstelling en uitvoering.
 • Communiceert actief met de opdrachtgever en/of groepen van omstanders

Eindtest:  (voldoende resultaat bij 70%).
Certificaat: Certificaat van vakbekwaamheid (InfraKwaliteit) – 3 jaar geldig

Geldigheid certificaten

Oude Basiskennis Verkeersmaatregelen certificaten uitgegeven vóór 1-1-2018 zijn 5 jaar geldig

Vanaf 1-1-2018 geeft Infra Kwaliteit de certificaten af, deze hebben een geldigheid van 3 jaar

De geldigheid van de certificaten is hier te controleren:

Register InfraKwaliteit

Eisen aan personeel vanuit het procescertificaat BRL 9101;

Bedrijven in het bezit van het procescertificaat stellen eisen aan eigen personeel en eventuele ingehuurd (ingeleend) personeel.
Deze eisen worden door de Stichting Infra Kwaliteit middels een examen getoetst, waarmee de kandidaat een persoonsgebonden certificaat kan verkrijgen met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Voor drie niveaus zijn persoonsgebonden certificaten gedefinieerd (zie de tekst boven voor het verschil tussen de functies):
1. Medewerker Verkeersmaatregelen
2. Vakman Verkeersmaatregelen
3. Specialist Verkeersmaatregelen

Wanneer dien ik een BRL 9101 certificaat te hebben?

Alle bij de uitvoering van het werk ingezette personen op locatie moeten in het bezit zijn van een geldig certificaat medewerker VKM en/of vakman VKM, uitgezonderd die werknemers van de certificaathouder die minder dan 3 maanden in dienst zijn.
De opsteller van verkeersplannen moet in het bezit zijn van een geldig
persoonscertificaat specialist TVM.

De certificaathouder die verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen uitvoert, moet minimaal de functies Vakman TVM en specialist TVM in dienst hebben en in de praktijk inzetten.

Wanneer de certificaathouder personen inzet die zij niet zelf in loondienst heeft, moeten deze personen aan dezelfde competentie-eisen voldoen en in het bezit zijn van een relevant en geldig persoonsgebonden-certificaat als welke gelden voor de medewerkers die de certificaathouder in loondienst heeft.

Ontwikkelingen 2021

Vanaf 1-1-2021 treedt de vernieuwde BRL9101 in werking.
In deze BRL9101 zijn een aantal veranderingen t.o.v. de huidige BRL9101. 

Wijzigingen Persoonscertificeringen;

De certificaathouder die verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen uitvoert, moet een organisatiestructuur hebben waarbinnen de volgende functies zijn ondergebracht (meerdere functie kunnen binnen één persoon vertegenwoordigd zijn):

 • Medewerker Tijdelijke VerkeersMaatregelen (TVM);
 • Vakman Tijdelijke VerkeersMaatregelen (TVM);
 • Specialist Tijdelijke VerkeersMaatregelen (TVM);
 • Verkeersregelaar Tijdelijke VerkeersMaatregelen (TVM).