BHV


Volledige Bedrijfshulpverlening (BHV)

Een BHV opleiding is bedoeld om deelnemers te leren hoe ze in verschillende noodsituaties moeten handelen om de eigen veiligheid en de veiligheid van collega’s te waarborgen en de gevolgen van schade in te perken.
Een BHV opleiding bestaat uit zowel een theoretisch en een praktijk gedeelte. Tijdens de opleiding worden de volgende onderdelen standaard meegenomen:

  • brand en ontruiming
  • levensreddende handelingen inclusief AED

 

Omdat organisaties specifieke gevaren en risico’s hebben, is het mogelijk om de aparte onderdelen van de BHV te behandelen. 

Brand en ontruiming

Tijdens het onderdeel brand en ontruiming leert u alles over het veilig omspringen met brand en ontruiming en de gevolgen (schade en letsel) in te perken. 

Levensreddende handelingen inclusief AED

Tijdens het onderdeel ‘levensreddende handelingen’ wordt de theorie afgewisseld met praktijkoefeningen. Het gaat bij levensreddende handelingen over:

  • het alarmeren van de alarmdiensten en algemene hulpverleningsregels bij het verlenen van eerste hulp;
  • niet spoedeisende eerste hulp: uitwendige wonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels en brandwonden;
  • spoedeisende eerste hulp: reanimatie, gebruik van de AED;
  • overige spoedeisende hulp: verslikking, shock, angina pectoris (pijn op de borst), hartinfarct, beroerte, epileptische aanvallen, suikerziekte of diabetes mellitus, hersenschudding.