BRL9101 vanaf 2021


Wijzigingen 2021

Vanaf 1-1-2021 is de vernieuwde BRL9101 in werking getreden. In deze BRL9101 zijn een aantal veranderingen t.o.v. de huidige BRL9101. Rovae probeert u zo goed mogelijk op de hoogte stellen van de belangrijkste wijzigingen ten aanzien van de persoonscertificeringen en opleidingen;

Wat verandert er in de niveau’s ?

De certificaathouder die verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen uitvoert, moet een organisatiestructuur hebben waarbinnen de volgende functies zijn ondergebracht (meerdere functie kunnen binnen één persoon vertegenwoordigd zijn):

 • Medewerker Tijdelijke VerkeersMaatregelen (TVM)
 • Vakman Tijdelijke VerkeersMaatregelen (TVM);
 • Specialist Tijdelijke VerkeersMaatregelen (TVM);
 • Verkeersregelaar Tijdelijke VerkeersMaatregelen (TVM).

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 1. Ten opzichte van de oude situatie blijven Medewerker en Vakman gelijk. De enige wijziging is hier de naamstelling; Medewerker VKM wordt Medewerker TVM en Vakman VKM wordt Vakman TVM.
  De oude persoonscertificaten blijven hun geldigheid behouden.
 2. Verkeersmanager is vervangen door Specialist TVM.
  Alle huidige persoonscertificaten Verkeersmanagers worden gelijk gesteld aan de nieuwe functie Specialist TVM en blijven hun geldigheid behouden. Daarnaast is toegevoegd dat een Specialist TVM ook op locatie werkzaamheden mag verrichten, hij dient hiervoor niet meer apart Medewerker of Vakman te behalen.
 3. Toevoeging van nieuwe functie; Verkeersregelaar TVM, Verkeersregelaar tijdelijke verkeersmaatregelen binnen de eisen van de BRL 9101.
  • Het persoonscertificaat “Verkeersregelaar TVM” is vereist voor verkeersregelaars die verkeersaanwijzingen geven als onderdeel van een tijdelijke verkeersmaatregel bij werk in uitvoering en evenementen.
  • Let op: Alleen als ze bij (BRL9101 gecertificeerde) wegwerkzaamheden of evenementen op de rijbaan aanwijzingen geven (OV, fiets- en voetpaden uitgezonderd) dienen ze dit aanvullende certificaat te behalen. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan even telefonisch contact op.
  • Een belangrijk punt is dat men in het bezit moet zijn van een geldige aanstellingspas, dit is een voorwaarde om het examen te kunnen doen voor Verkeersregelaar TVM.
  • Overgangstermijn van 3 maanden vanaf 1-1-2021; Een Verkeersregelaar TVM moet altijd in het bezit zijn van een geldig persoonscertificaat. Er geldt hiervoor wel een overgangstermijn t/m 3 maanden na inwerkingtreding van de BRL.
  • Er gelden helaas geen vrijstellingen, als men al in het bezit is van een certificaat Medewerker of Vakman dient men eveneens aanvullend Verkeersregelaar TVM te behalen als men ingezet wordt als verkeersregelaar.
 4. Voor alle functies zijn nieuwe eind- en toetstermen opgezet, hierin zijn ook veranderingen in de cesuur. De belangrijkste wijziging is dat voor de meerkeuze (Kennis en Begrip) nu 70% goed beantwoord dient te worden in plaats van 80%. De toepassingsvragen worden aangepast maar blijven qua cesuur ook op 70%.  Vanaf 1-1-2023 zullen er dus ook nieuwe examens afgenomen worden, hierin worden ook de nieuwe CROW publicaties (2020) meegenomen en het A-blad Wegafzettingen plaatsen, onderhouden en verwijderen.

Code 95 nascholing

Onze BRL9101 opleiding is door het CBR erkend als nascholingsopleiding voor beroepschauffeurs. Wilt u deze opleiding mee laten tellen voor Code95 geef dit dan aan bij inschrijving.

Examen

Onze BRL9101 examens worden afgetoetst volgens de norm vastgesteld door Stichting Infra Kwaliteit.

De deelnemer ontvangt bij een positief examenresultaat een digitaal BRL9101 certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar. Een certificaatpasje kan bij inschrijving extra aangevraagd worden.

Open inschrijving

De open inschrijving is er voor een ieder die de opleiding wil volgen.
Voor inschrijven, de beschikbare data en regio’s klikt u op de cursusagenda.

Informatie

Wilt u meerdere personen aanmelden of meer informatie wat betreft opleidingen, planning, kosten of overige vragen kunt u contact opnemen met opleidingsadviseur Stefan. Telefonisch via 0113-212607 of per mail opleidingen@rovae.nl