27052 – Herhaling met CBR code 95


Deze, door het CROW gecertificeerde, opleiding is bestemd voor deelnemers in het verleden de basisopleiding gevolgd hebben en die betrokken zijn bij het strooien en ploegen in de gladheidsbestrijding.

Doel en inhoud van de opleiding

De deelnemers worden door het volgen van deze opleiding in staat gesteld activiteiten in het kader van bestrijding van gladheid te beoordelen op de juiste wijze van voorbereiden, uitvoeren, coördineren of houden van toezicht, zoals aangegeven in de CROW-publicatie 283.

De deelnemer dient voldoende kennis en inzicht te krijgen ten aanzien van de risico’s van (mogelijk) optredende gladheid, de mogelijkheden van meteorologie en het gladheidsmeldsysteem (GMS), strooimiddelen en -materieel en -strategie, om gladheid te voorkomen of te bestrijden.