32002 – Basisopleiding met CROW 96a


De opleiding is bestemd voor deelnemers die werken op en langs autosnelwegen.

In sommige situatie volstaat deze opleiding niet.
Dan volstaat alleen een opleiding in het kader van de BRL9101.

Doel en inhoud van de opleiding

De deelnemers worden door het volgen van deze opleiding in staat gesteld diverse voorkomende situaties te beoordelen op veiligheid. Met behulp van de Arbowet, de Wegen(Verkeers)Wet, de RAW, het RVV, het BABW en de CROW-publicaties wordt geleerd vast te kunnen stellen hoe (en met welke middelen) de maatregel toegepast moeten worden.

Speciale aandacht gaat uit naar het kunnen toepassen van de CROW-publicatie 96a.