33002 – Basisopleiding CROW 96b


De opleiding is bestemd voor deelnemers die werken op en langs wegen binnen en buiten de bebouwde kom (niet-autosnelwegen).

Doel en inhoud van de opleiding

De deelnemers worden door het volgen van deze opleiding in staat gesteld diverse voorkomende situaties te beoordelen op veiligheid. Met behulp van de Arbowet, de Wegen(Verkeers)Wet, de RAW, het RVV, het BABW en de CROW-publicaties wordt geleerd vast te kunnen stellen hoe (en met welke middelen) de maatregel toegepast moeten worden.

Speciale aandacht gaat uit naar het kunnen toepassen van de CROW-publicatie 96b.