61004 – Basisopleiding BHV


Tweedaagse basisopleiding voor bedrijfshulpverlener.

Doel van de opleiding

De deelnemers worden door het volgen van deze opleiding in staat gesteld de taken die Bedrijfshulpverlener heeft naar behoren te blijven uit te voeren. Aandacht wordt gegeven aan het goed in kunnen schatten van ongevalssituaties. Vervolgens moet de Bedrijfshulpverlener weten hoe hier op de juiste wijze mee om te gaan.

Inhoud

De inhoud van de opleiding is afgestemd op de door het ministerie gestelde richtlijnen en de eindtermen zoals vastgesteld door het NIBHV. De ontwikkelde modules bestaan in hoofdlijnen uit de volgende onderwerpen:

  • Algemene regels en wetgeving op het gebied van veiligheid.
  • Het op de juiste manier uitvoeren van diverse handelingen, zoals levensreddend handelingen, communicatie en alarmering en brandbestrijding met kleine blusmiddelen en ontruiming.

Bij maximaal 6 deelnemers kan de opleidingsduur worden teruggebracht en kan de opleiding (zie 61013) met zelfstudie binnen 1 dag gevolgd worden.