64002 – Hulpverlening onderweg


Ééndaagse opleiding voor Hulpverlening Onderweg

Doel van de opleiding

Doel van de cursus is het bewust leren omgaan met veiligheidssituaties en hoe er gehandeld moet worden in het geval van ongelukken.
De chauffeurs worden door het volgen van deze opleiding in staat gesteld diverse voorkomende situaties te beoordelen op veiligheid, voorkomen van fysieke risico´s en noodsituaties kunnen beoordelen.
De deelnemer kan veilig optreden en kan niet-spoedeisende en/of spoedeisende Eerste Hulp verlenen.
Er wordt geleerd om zowel persoonlijke als andermans veiligheid in ogenschouw te nemen en hoe er opgeschaald moet worden naar hulpdiensten.

Inhoud

De ontwikkelde modules bestaan in hoofdlijnen uit de volgende onderwerpen:

  • Algemene regels en wetgeving op het gebied van veiligheid.
  • Het op de juiste manier uitvoeren van diverse handelingen, zoals niet spoedeisende en levensreddende handelingen.

Mogelijk ook uit te voeren met onderdeel brand, hoe brand te voorkomen en hoe te handelen in het geval van brand in het eigen of andermans voertuig.