71004 – Basisopleiding


Tweedaagse basisopleiding voor Beroepsmatig Verkeersregelaar.

De opleiding is bestemd voor deelnemers die op enige wijze betrokken zijn bij de begeleiding, het regelen en/of het stopzetten van verkeer(stromen) op en langs de openbare weg.

De deelnemers hebben na afronding van de opleiding kennis om de juiste plaats te bepalen voor het uitvoeren van de taak van verkeersregelaar en kan aanwijzingen (tekens uit bijlage 2 RVV) geven die nodig zijn voor een goede en veilige verkeersafwikkeling.

Inhoud

De inhoud van de opleiding is afgestemd op de Regeling Verkeersregelaars.

De opleiding bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderwerpen:

  • Opbouw en gebruik van de Arbowet, de Wegen(Verkeers)Wet, de RAW, het RVV en het BABW.
  • Communicatie verkeersregelaar – weggebruiker.
  • Niet opvolgen van aanwijzingen.
  • Arbeidsomstandigheden.
  • Diverse statische situaties.
  • Regeling Verkeersregelaars.
  • Praktijkoefeningen op examenkruispunt en praktijkexamen.