71062 – Nascholing


Nascholingsopleiding voor deelnemers die reeds in bezit zijn van geldige aanstellingspas Beroepsmatig Verkeersregelaar.

Van personen die (al weer enige tijd) aangesteld zijn als Verkeersregelaar, wordt vanuit de ARBO-wet verwacht dat zij aantoonbare Specifieke Deskundigheid bezitten op hun vakgebied.

Hiervoor heeft Rovae de opleiding Nascholing Praktijkdag Verkeersregelaar ontwikkeld, waarbij het eens per 5 jaar volgen volstaat om aan deze eis te voldoen.

In deze opleiding worden de deelnemers “op scherp” gezet in de juiste wijze van uitvoering van het vak Verkeersregelaar, zeker voor medewerkers die niet dagelijks/wekelijks het verkeer regelen.

Daarnaast is het mogelijk om aan te sluiten bij de praktijk van de deelnemers, praktijkvoorbeelden worden verwerkt in deze opleiding.

Specifieke onderwerpen voor de nascholing; om-en-om regelingen, calamiteiten, portodiscipline en het op de juiste wijze omgaan met (agressieve) verkeersdeelnemers.

 

Aantal deelnemers; max 8 per groep

Tijden; 8:30 – 14:00

Globale indeling; 8:30 – 10.30 theorie 10.45 – 12:30 praktijk (stoptekens, om en om regeling) 13:00 -14:00 (oefeningen op kruising)

 

Prijs per groep; € 549,-

 

Deelnemers dienen in bezit te zijn van een geldige aanstellingspas en beschermende schoeisel te dragen.