81004 – Basisopleiding


Tweedaagse basisopleiding voor deelnemers met weinig ervaring/kennis over veiligheid, gezondheid en milieu.

De opleiding is bestemd voor deelnemers die werken in de utiliteit-, grond, weg en waterbouw en direct of indirect betrokken zijn bij de voorbereiding of uitvoering van werk­zaamheden waarbij gevaren kunnen optreden. Met het volgen van deze opleiding wordt men voorbereid op het behalen van het B-VCA examen en bij voldoende resultaat opgenomen in het  Centraal Diploma Register.

Als u voor een aannemer aan de slag gaat, moet u meestal een B-VCA-certificaat hebben. Met het B-VCA-certificaat laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu. Deze basiskennis vergroot zowel uw eigen veiligheid als die van de mensen met wie u werkt. U kent de wet- en regelgeving, kunt gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe u deze kunt voorkomen. Kortom: met B-VCA laat u zien dat u weet wat er van u verwacht wordt.

Inhoud

De inhoud van de opleiding is afgestemd op de eind- en toetstermen VCA-Basis.

B-VCA behandelt de volgende onderwerpen:

1. Voorbereiden, bespreken en inspecteren van werkzaamheden

 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Veilig werken, overleg en inspecties
 • Preventie

2. Uitvoeren van werkzaamheden

 • Werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

3. Beheersen van specifieke gevaren

 • Gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit en straling
 • Brand en explosie

4. Beheersen van incidenten en noodsituaties

 • Ongevallen
 • Noodsituaties

Deelnemers waarvan voor aanvang van de opleiding aangegeven is dat zij moeite hebben met de Nederlandse taal kunnen gebruikmaken van het CBT-voorleesexamen of Buitenlands examen. Hieraan zijn mogelijk meerkosten verbonden.

 

Personen met een leidinggevende rol dienen de opleiding VCA-VOL (zie 85000) te volgen. ZZP-ers die werkzaamheden uitvoeren bij bedrijven die de VCA-2008-norm hanteren dienen eveneens de opleiding VCA-VOL (zie 85000) te volgen.

Wanneer een zzp’er zich niet als onderaannemer, maar als (tijdelijke) medewerker verhuurt, gelden voor hem alle regels en voorwaarden zoals die gelden voor uitzendkrachten of medewerkers en kan volstaan worden met een VCA-Basis.

Voor VOL-VCA geldt dat Belgische en Duitse certificaten, diploma’s of attesten met het VCA- of SCC-woord-beeldmerk als gelijkwaardig geaccepteerd worden. Iemand met een MVK- of HVK-diploma is vrijgesteld van VCA op voorwaarde dat hij het vak praktiseert.