36002 – Medewerker TVM


Opleiding Medewerker Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Doel en inhoud van de opleiding

De deelnemers worden door het volgen van deze opleiding in staat gesteld diverse voorkomende situaties te beoordelen op veiligheid. Met behulp van de Arbowet, de Wegen(Verkeers)Wet, de RAW, het RVV, het BABW en de CROW-publicaties wordt geleerd vast te kunnen stellen.

Met behulp van de CROW‑publicaties wordt geleerd vast te kunnen stellen welke “kleine”afzetfiguur toegepast moet worden. Tevens wordt de deelnemer geschoold in het beoordelen van de extra maatregelen of middelen die nodig zijn voor de bedoelde werkzaamheden met de voorgeschreven duur.

 

Medewerker Verkeersmaatregelen BRL9101      (opleidingsduur 1 dag)

  • De opleiding is bestemd voor deelnemers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van het aanbrengen, instandhouden, verwijderen en inspecteren van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes worden uitgevoerd door een medewerker verkeersmaatregelen, onder de verantwoordelijkheid van een vakman verkeersmaatregelen.
  • Niet zelfstandig werkend.
  • Communiceert passief met de opdrachtgever en/of omstanders.

Eindtest: 30 meerkeuze vragen (voldoende resultaat bij 80%).
Certificaat: Certificaat van vakbekwaamheid (InfraKwaliteit) – 3 jaar geldig
Registratie: Registratie in het persoonsregister van Infra Kwaliteit

Kijk voor het juiste opleidingsniveau op het overzicht van de BRL 9101 persoonscertificaten

Klik hier voor het maken van het proefexamen BRL9101 Medewerker VKM