27052 – Herhaling met CBR code 95


Deze, door het CROW gecertificeerde, opleiding is bestemd voor deelnemers in het verleden de basisopleiding gevolgd hebben en die betrokken zijn bij het strooien en ploegen in de gladheidsbestrijding.

Read more…