71062 – Nascholing


Nascholingsopleiding voor deelnemers die reeds in bezit zijn van geldige aanstellingspas Beroepsmatig Verkeersregelaar.

Doel;

Het motiveren en stimuleren van medewerkers die vanwege hun werkzaamheden regelma­tig of incidenteel verkeersregelende taken uitvoeren.

Deze kennisoverdracht en motivatie maakt het mogelijk om veiliger en verantwoord te werken, waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan de groen/grijze sector.

Ook worden daardoor de risico’s tijdens de werkzaamheden, zowel voor de werkne­mer zelf als voor het wegver­keer verkleind en wordt de doorstroming bevorderd.

Read more…

71006 – Basisopleiding 3 dagen


Basisopleiding Beroepsmatig verkeersregelaar

De opleiding is bestemd voor deelnemers die op enige wijze betrokken zijn bij de begeleiding, het regelen en/of het stopzetten van verkeer(stromen) op en langs de openbare weg en hiervoor een aanstellingspas noodzakelijk is.

Read more…

71004 – Basisopleiding met enige ervaring


Tweedaagse basisopleiding voor Beroepsmatig Verkeersregelaar voor deelnemers die ervaring hebben in het werken in het verkeer..

De opleiding is bestemd voor deelnemers die op enige wijze betrokken zijn bij de begeleiding, het regelen en/of het stopzetten van verkeer(stromen) op en langs de openbare weg en hiervoor een aanstellingspas noodzakelijk is.

Read more…